Actualitatea ambasadei

Stand românesc premiat la Seohee Foreign Cultural Festival

În zilele de 8-9 septembrie a.c. a avut loc la Seohee Theme Park, in Icheon, provincia Gyeonggi, festivalul–concurs Seohee Foreign Cultural Festival, în cadrul căruia echipele participante au prezentat cultura, tradițiile, portul și preparatele culinare specifice tărilor lor.

Echipa României a fost reprezentată de cinci studenți aflați la studii în Coreea de Sud, care au beneficiat de sprijinul și prezența Ambasadei României. Misiunea diplomatică a oferit pentru expunere o serie de obiecte reprezentative pentru tradițiile populare românești, drapelul tricolor,  o serie de tablouri cu imagini din România. De asemenea, a donat, pentru a fi oferite participanților, stegulețe tricolore, a intermediat legătura cu alți membri ai comunității românești la Seoul, dispuși să împrumute, pe parcursul festivalului, costume populare, obiecte tradiționale, ștergare și obiecte vestimentare. 

Echipa României a urmărit ca evenimentul să fie atractiv atât pentru adulți cât și pentru copii. În acest sens, copiii participanți la festival au fost invitați să joace șotronul și să nimerească ținta, fiind recompensați , în funcție de performanța lor, cu unul dintre obiectele tricolore create de studenți (brățări, broșe, brelocuri, stegulețe) sau alte suveniruri cu imagini din România. Jocul a avut succes, copiii fiind extrem de încântați să primească cadouri și informații despre România (toți studenții sunt vorbitori de limbă coreeană). 

Preparatele culinare românești (mici, chifteluțe, vin fiert, salam de biscuiți) s-au bucurat, de asemenea, de un real succes, fiind epuizate într-un timp foarte scurt. Acestea au fost gătite chiar la stand de către echipa României. 

Portul românesc a fost apreciat în mod deosebit, atât de către vizitatori, cât și de către membrii altor echipe participante la festival, fiind foarte mulți doritori să îmbrace iile românești pentru a se fotografia. La finalul celor două zile, standul românesc s-a clasat pe primul loc, în urma feedback-ului din partea participanților, dar și ca urmare a aprecierii deosebite venite din partea organizatorilor. 

Fotografii de la eveniment găsiți aici.

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .