Actualitatea ambasadei

Participarea Ambasadei României la „Itaewon Global Village Festival“

La  13-14 octombrie a.c. a avut loc „Itaewon  Global Village Festival“, unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale din capitala Republicii Coreea. Acesta este organizat anual de către Seoul Metropolitan City împreună cu primăria districtului Yongsan.

România a luat parte la acest eveniment în aproape toate secțiunile propuse de către organizatori: paradă,  stand de prezentare, performance. Menționăm că, fiind un eveniment de amploare, multe dintre activități desfășurându-se concomitent, misiunea diplomatică a avut mai mulți colaboratori: studenți și profesori ai Departamentului de limbă română de la Universitatea Hankuk, membri ai comunității românești din Seoul, chiar și voluntari cetățeni străini, simpatizanți ai țării noastre.

Ambasadorul României a răspuns invitației organizatorilor de a participa, alături de alte oficialități și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Seoul, la ceremonia de deschidere a festivalului. Acesta a fost un bun prilej de a consolida relațiile de colaborare cu Primăria districtului Yongsan, care va fi partener al ambasadei  în organizarea unui eveniment cultural major, dedicat Centenarului Marii Uniri.

La parada de deschidere, România a fost reprezentată de un grup de voluntari ai comunității românești din Seoul și de membri ai ambasadei, care au defilat în costume populare tradiționale.

La secțiunea performance, studenții Departamentului de Limbă Română din cadrul Universității Hankuk, îmbrăcați în costume populare românești, au interpretat, pe scena principală a festivalului, câteva dansuri populare din zona Munteniei. Reprezentația a fost apreciată de public, unora dintre spectatori stârnindu-le curiozitatea și dorința de a învăța să danseze hore românești.

La standul de prezentare au fost expuse obiecte vestimentare de port tradițional, măști transilvănene, ouă încondeiate, vase ceramice, broderie românească, fotografii ,albume ș.a.

De asemenea, publicul a avut  posibilitatea de a proba haine tradiționale și de a se fotografia în standul României, alături de expozanți. Atrași de acordurile muzicii populare și de specificul dansului demonstrativ (horă) prezentat în fața standului de promovare, mai mulți vizitatori coreeni s-au prins alături de români într-o horă moldovenească.

Un real succes a avut și concursul „ QUIZ “ organizat la standul României, la care s-a înscris un număr remarcabil de participanți (aproximativ 150). Aceștia au fost premiați/recompensați cu gustări românești (ciocolată, bomboane cu rom, cozonac, țuică) dacă răspundeau corect la întrebări despre România ( exemplu: care este capitala României?, dați un exemplu de personalitate din România ).

Participarea la „Itaewon  Global Village Festival“ a fost o ocazie de a promova țara noastră, cultura și tradițiile  românești şi de a poziţiona misiunea diplomatică din Seoul ca instituţie activă, care participă la evenimentele culturale importante din Republica Coreea.

 

Aici puteți vedea fotografii de la eveniment.

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .