Actualitatea ambasadei

Marcarea Zilei Naționale a României, în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri

La 29 noiembrie 2018, Ambasada României în Republica Coreea a organizat ,la Hotelul Lotte din Seoul, recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României, în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri.

La acest eveniment, la care au participat peste 200 de persoane, Guvernul Republicii Coreea a fost reprezentat de adjunctul ministrului Afacerilor Externe pentru Planificare și Coordonare, dl. Yoo Dae-jong. Corpul diplomatic acreditat la Seoul s-a remarcat printr-o participare de substanță, peste 40 de ambasadori, la care s-au adăugat adjuncți ai șefilor de misiuni și consilieri economici.

Din partea mass-media de la Seoul au participat reprezentanții unor importante cotidiene și reviste de limba engleză precum ”Korea Post” și ”Seoul City Magazine”, care urmează să publice articole referitoare la recepția consacrată Centenarului. De asemenea, la ceremonie au fost prezenți și reprezentanții unor importante conglomerate sud-coreene (ex. Hyundai), companii locale care distribuie produse românești pe piața sud-coreeană, precum și cadrele universitare de conducere ale Departamentului de Limba Română de la Universitatea Hankuk.

La acest eveniment au mai participat în număr mare reprezentanți ai comunității românești din Republica Coreea, mulți dintre aceștia onorând evenimentul prin purtarea unor încântătoare costume naționale românești. 

În alocuțiunea sa, ambasadorul României a evidențiat însemnătatea Marii Uniri de la 1918 în conștiința națională românească și a subliniat că România Unită a fost creată nu prin forță, ci în baza voinței liber exprimate de populația majoritară românească din provinciile reunite cu Regatul României. A fost evocat, de asemenea, angajamentul consecvent al României interbelice față de comunitatea democrațiilor din acea perioadă, nu numai prin participarea ca membru fondator la crearea Ligii Națiunilor, ci și prin garantarea drepturilor egale tuturor minorităților naționale, la cele mai înalte standarde ale timpului. 

Referitor la relațiile dintre România și Republica Coreea, ambasadorul a relevat dinamica intensificată a contactelor de nivel înalt, evidențiind vizita oficială în România a Speaker-ului Adunării Naționale de la Seoul și vizita oficială a delegației ministeriale române, conduse de ministrul Afacerilor Externe, dl. Teodor Meleșcanu și dl. Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului. În planul diplomației publice a subliniat activitatea intensă a Ambasadei vizând creșterea nivelului de expunere a publicului coreean la produsele culturale românești și a evidențiat evenimentul complex organizat în contextul Centenarului la Sala de Concerte Yongsan, constând în concertul de muzică românească în manieră jazz, susținut de cvartetul Adrian Naidin, urmat de vernisajul expoziției ”România Centenar”.

Puteți viziona aici Galeria Foto de la eveniment.

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .