Actualitatea ambasadei

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

 Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020.

Vă aducem la cunoștință că informații privind programul de burse oferite cetățănilor străini puteți găsi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea "Studii în România", accesând link-urile:

 

pentru limba română: http://www.mae.ro/node/10250

pentru limba engleză: http://www.mae.ro/node/10251

pentru limba franceză: http://www.mae.ro/node/10253

 

Perioada de înscriere începe la data de 15 decembrie 2018, candidatul având obligaţia de a se interesa asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită de depunere a dosarelor la Ambasada României  din Seoul este nu mai târziu de 05 februarie 2019.

 

MFA를 통해 루마니아 국가에서 외국시민에게 제공되는 장학금

루마니아 정부가 외무부를 통해 제공한 장학금 프로그램은,

2019-2020 학년도 외국 시민들은 H.G. 288/1993에 기준함.

외국 시민에게 제공되는 장학금 프로그램에 관한 정보는 외무부 웹 사이트 "루마니아 유학"섹션에서 링크를 통해 확인할 수 있습니다 :

루마니아어 : http://www.mae.ro/node/10250

영어 : http://www.mae.ro/node/10251

프랑스어 : http://www.mae.ro/node/10253

등록 기간은 2018 년 12 월 15 일에 시작되며 관심있는자는  외교 공관에 첨부된 조건 파일을 제출하기 바람. 루마니아 대사관 서울에 파일을 제출하는 마감 기한은 2019 년 3 월 1 일까지임.

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .