Actualitatea ambasadei

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Ambasada României în Republica Coreea (ROK)  a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La  evenimentul desfășurat la sediul ambasadei au participat diplomați din MAE sud-coreean, ambasadorii/adjuncții șefilor de misiuni ai SMUE, reprezentanţi ai mass-media locale.

 

În alocuțiunea de deschidere, șeful  Delegației UE de la Seoul, ambasadorul Michael Reiterer, a felicitat România pentru preluarea mandatului și a făcut o scurtă trecere în revistă a relațiilor UE-ROK. A precizat că anul 2019 prezintă o serie de provocări pentru UE, pentru valorile europene în general, iar România trebuie să facă față dificultăților implicate de exercitarea în acest semestru a Președinției Consiliului UE. A subliniat contextul complex în care se va exercita acest mandat și necesitatea unei coeziuni sporite între statele membre.

 

În discursul consacrat priorităților Președinției României la Consiliul UE (însoțit de o prezentare Power-Point), ambasadorul Mihai Ciompec s-a referit la contextul în care se desfășoară Președinția (BREXIT, negocierile pentru viitorul Cadru Financiar Multianual, alegerile pentru Parlamentul European), a evidențiat importanța Summit-ului informal de la Sibiu (9 mai), a explicat motivele alegerii motto-ului „ Coeziunea – o valoare Europeană comună” și a subliniat determinarea României de a consolida coeziunea la nivelul acțiunii politice, în plan economic și social european. A relevat apoi cei patru piloni pe care se va concentra agenda de lucru: o Europă a convergenței, o Europă mai sigură, întărirea rolului de actor global al Europei și o Europă a valorilor comune. În încheiere a prezentat câteva date relevante pentru complexitatea eforturilor pe care le implică exercitarea Președinției Consiliul UE și a subliniat că obiectivul primordial al acestui mandat este de a contribui la  „consolidarea unei Europe mai coezive, mai unite și mai puternice”

 

După discurs a fost prezentat filmul ”My Romania”, realizat și pus la dispoziție de TVR, broadcaster-ul oficial al Președinției.

 

Evenimentul s-a încheiat cu o recepție la care au fost oferite produse culinare și vinuri românești.

 

Puteți viziona aici fotografii de la eveniment.

Programul de lucru al Ambasadei României și al Secției Consulare

14.06.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispoziţiile legale, ziua de 17 iunie 2019, a doua zi de Rusalii, este declarată zi de sărbătoare legală iar Ambasada…

Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

08.05.2019

În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile pentru membrii din …

Secția de votare din Republica Coreea la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

08.05.2019

Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe 25 aprilie 2019, lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile pentru Parlamentul European care va avea loc…

MAE pune la dispoziţia cetăţenilor români harta interactivă a secțiilor de votare organizate în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

03.05.2019

Pentru a facilita alegătorilor români din afara ţării accesul la adresele celor 441 secţii de votare organizate în străinătate pentru alegerile europarlamentare…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .