Actualitatea ambasadei

A 6-a ediție a Expoziției de Artă Plastică Contemporană Româno - Sud-coreeană

În perioada 23 septembrie - 3 octombrie a.c. la Korea Artist Center din Seoul,  are loc cea de-a 6-a ediție a Expoziției de Artă Plastică Contemporană Româno - Sud-coreeană.  Expoziția  urmează a fi itinerată la Boryong (oraș aflat în sudul Peninsulei) în perioada 03-30 octombrie a.c..  În cadrul acestui schimb cultural expun 31 de artiști români și 31 de artiști sud-coreeni. Evenimentul este unul de o înaltă ținută artistică, fiind prezentate lucrări de pictură, grafică, sculptură, colaj și tapiserie, reprezentând o colaborare importantă în domeniul artei între cele două țari.

Vernisajul expoziției a avut loc la 24 septembrie a.c. și s-a bucurat de un larg interes și o prezență numeroasă, incluzând personalități din mediul artistic și academic sud-coreean, precum și  membri ai comunității românești din Republica Coreea. La ceremonie au fost prezenți, alături de Președintele Asociației Pietrei din Boryong, artiștii sud-coreeni și trei dintre artiștii români expozanți : Vasile Tolan, Mirela Trăistaru - curator al expoziției și Rareș Lupu.

Ambasadorul României a participat la ceremonia de taiere a panglicii inaugurale  si a susținut o scurtă alocuțiune în care a subliniat importanța pe care o acordă dezvoltării relațiilor româno - sud-coreene în plan cultural, artistic și educațional. De asemenea, a felicitat inițiatorii acestui proiect de cooperare bilaterală în domeniul artei plastice - domnul Park Ju-Bu, respectiv domnul Vasile Tolan, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici - pentru că au reușit să mențină continuitatea acestor expoziții ajunse la ediția a 6-a, creând astfel o admirabilă tradiție. A mulțumit artiștilor pentru lucrările de excepție și organizatorilor pentru spațiul expozițional foarte generos și adecvat pus la dispoziție în capitala Republicii Coreea.  

Expoziția și catalogul acesteia reprezintă adevărate mijloace de promovare a artei plastice românești, nu doar din perspectiva punerii în valoare a artiștilor români, ci și din aceea de a introduce arta românească contemporană în spațiul asiatic.

Comunicare de la Serviciul de Imigrări al Republicii Coreea

30.10.2019

Vă prezentăm mai jos o comunicare primită de la Serviciul de Imigrări al Republicii Coreea, cu privire la Declarația de părăsire voluntară a teritoriului R.…

Participarea Ambasadei la Forumul „Sănătatea Mondială” organizat de Centrul Medical ASAN si ASAS

30.10.2019

Soția ambasadorului României, doamna Flavia Kloos, în calitate de președinte al Asociației Soțiilor Ambasadorilor de la Seoul (ASAS), a organizat, la 17 octombrie, …

A 6-a ediție a Expoziției de Artă Plastică Contemporană Româno - Sud-coreeană

27.09.2019

În perioada 23 septembrie - 3 octombrie a.c. la Korea Artist Center din Seoul, are loc cea de-a 6-a ediție a Expoziției de Artă Plastică Contemporană Româno - …
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .