Actualitatea ambasadei

Celebrarea Zilei Naționale a României

Ambasada României în Republica Coreea (RoK) a organizat recepţia pentru marcarea Zilei Naţionale a României, la 28 noiembrie 2019, la elegantul Hotel Four Seasons (5 stele) din centrul capitalei Seoul.

La acest eveniment, la care au participat peste 200 de invitați, Guvernul Republicii Coreea a fost reprezentat de E.S. Kim Gunn, Ambasador pentru Securitate Internațională al Ministerului Afacerilor Externe al RoK. Corpul diplomatic acreditat la Seoul s-a remarcat printr-o participare de substanță, aproximativ 40 de ambasadori, la care s-au adăugat adjuncți ai șefilor de misiuni și consilieri economici.

Mass media de la Seoul a fost reprezentată de redactorii şefi de la Korea Post şi Seoul City Magazine, precum şi jurnalişti de la alte publicaţii. La ceremonie au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai unor importante companii locale, care distribuie produse româneşti pe piaţa sud-coreeană, precum şi reprezentanți ai mediului academic. Recepția s-a bucurat de prezența a numeroși membri ai comunității românilor din RoK. Totodată, la această ceremonie au participat consulul onorific al României din Seoul şi o serie de alţi consuli onorifici ai unor state membre UE.

După intonarea imnurilor celor două state, ambasadorul României a susținut un discurs în care s-a referit la semnificația Zilei Naționale a României (Marea Unire), la aniversarea a 30 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est și la Revoluția Română din Decembrie 1989 (a fost păstrat și un moment de reculegere în memoria martirilor care și-au jertfit viața în cursul acelor evenimente). A prezentat succint principalele coordonate ale evoluției României în ultimele 3 decenii, cu sublinierea revenirii în comunitatea occidentală (euro-atlantică) prin aderarea la NATO și, ulterior, la UE. A reamintit prestația general apreciată a României pe parcursul primei exercitări a Președinției rotative a Consiliului UE și evenimentele numeroase organizate cu acest prilej în RoK de ambasada noastră. S-a referit la investițiile coreene în Romania și a evidențiat trendul ascendent al schimburilor comerciale bilaterale în primele trei trimestre ale anului curent, cu accent pe creșterea substanțială a exporturilor românești în RoK (+38,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent).

Discursul demnitarului sud-coreean s-a circumscris în bună măsură acelorași linii de mesaj, cu evidențierea aniversării Marii Uniri, a parcursului României în ultimele 3 decenii, a evoluției relațiilor bilaterale în plan politic (inclusiv aniversarea în 2018 a 10 ani de Parteneriat Strategic), economic (volum al schimburilor economice de 35 ori mai mare în 2018 față de 1990 și implicare substanțială a companiilor sud-coreene pe piața românească) și cultural (a mulțumit ambasadei pentru organizarea la Seoul și Busan, în onoarea exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului UE, a două concerte excepționale „Enescu’s World” ale violonistului Alexandru Tomescu). A reiterat determinarea guvernului său de a dezvolta în continuare relațiile cu România. 

Aici puteți vedea fotografii de la eveniment:

           

 

Celebrarea Zilei Naționale a României

30.11.2019

Ambasada României în Republica Coreea (RoK) a organizat recepţia pentru marcarea Zilei Naţionale a României, la 28 noiembrie 2019, la elegantul Hotel Four Seasons…

Comunicare de la Serviciul de Imigrări al Republicii Coreea

30.10.2019

Vă prezentăm mai jos o comunicare primită de la Serviciul de Imigrări al Republicii Coreea, cu privire la Declarația de părăsire voluntară a teritoriului R.…

Participarea Ambasadei la Forumul „Sănătatea Mondială” organizat de Centrul Medical ASAN si ASAS

30.10.2019

Soția ambasadorului României, doamna Flavia Kloos, în calitate de președinte al Asociației Soțiilor Ambasadorilor de la Seoul (ASAS), a organizat, la 17 octombrie, …
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .