Actualitatea ambasadei

Ofertă educațională românească în Republica Coreea la ”Study in Europe Fair” (Seoul, 15-16 Septembrie 2018)

20.09.2018

În perioada 15-16 septembrie a.c. s-a desfășurat, în cadul complexului expozițional aflat la Starfield COEX Mall din Seoul, târgul anual de educație Study in…

Stand românesc premiat la Seohee Foreign Cultural Festival

18.09.2018

În zilele de 8-9 septembrie a.c. a avut loc la Seohee Theme Park, in Icheon, provincia Gyeonggi, festivalul–concurs Seohee Foreign Cultural Festival, în cadrul…

Participare Ambasadei României la Seoul Friendship Festival 2018

03.09.2018

În zilele de 1 și 2 septembrie 2018 a avut loc un festival multicultural, Seoul Friendship Festival 2018, organizat de primăria capitalei Seoul. În cadrul acestui…

Marcarea Zilei Limbii Române la Ambasada României de la Seoul

03.09.2018

La 31 august 2018, Ambasada României la Seoul a organizat un eveniment de celebrare a ”Zilei Limbii Române”. Manifestarea respectivă a inclus o festivitate de…

Marcarea Zilei Limbii Române la Ambasada României de la Seoul

30.08.2018

Mâine, 31 august 2018, Ambasada României la Seoul va marca Ziua Limbii Române printr-o donație de carte românească catre Biblioteca Națională pt Copii și…

Membru al Ambasadei, câștigător al Marelui Premiu Korea Through the Lens

27.07.2018

Dl Daniel Iordan Teodorescu , angajat al Ambasadei României la Seoul, a fost desemnat, la 24 iulie a.c, câștigătorul Marelui Premiu Korea Through the Lens, concurs…

Acțiune de promovare a României prin intermediul programului ”Meet the World in Korea”

27.07.2018

La 21 iulie a.c, la sediul Korea Foundation Global Center a avut loc o acțiune de promovare a țării noastre prin intermediul programului ”Meet the World in…

Expoziție de artă românească contemporană la Seoul

12.07.2018

Galeria de artă SPACE K Gwacheon, găzduiește, în perioada 09 iulie – 31 august a.c., o expoziție de artă contemporană românească. Sunt expuse lucrările a…

Celebrarea Zilei Universale a Iei la Ambasada Romaniei din Seoul - 22.06.2018

25.06.2018

În data de 22. 06. a.c., Ambasada României la Seoul a organizat un eveniment de celebrare a Zilei Universale a Iei. La invitația adresată pe site-ul ambasadei, au…

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019

21.06.2018

Ministerul Educației Naționale a informat asupra organizării admiterii românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, în anul…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .