Actualitatea ambasadei

Participarea Ambasadei României la programul „EU goes to School” 2018

11.06.2018

La 8 iunie 2018 a avut loc prima acțiune a Ambasadei din cadrul programului „EU goes to School”. Este cel de-al cincilea an consecutiv în care un reprezentant al…

Ambasada României la Seoul celebrează Ziua Universală a Iei, vineri, 22 iunie 2018

08.06.2018

Avem plăcerea să invităm toți românii care poartă ie la sediul ambasadei, în intervalul orar 17.30 – 19.00. Cu acest prilej va avea loc și a doua întâlnire…

Performanță românească în Turul ciclist al Coreei de Sud de Ziua Mondială a Bicicletei

05.06.2018

Sportivul Serghei Țvetcov, care concurează pentru echipa de ciclism rutier a României, a câștigat Turul ciclist al Coreei de Sud. Acesta s-a desfășurat pe…

Mesajul ministrului afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni

29.05.2018

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, transmit salutul meu călduros tuturor românilor care trăiesc în afara graniţelor ţării. Este o zi specială…

Campania de informare a MPRP - “ Informare acasă! Siguranță în lume!”.

24.05.2018

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a lansat Campania națională “ Informare acasă! Siguranță în lume!”, ce are drept scop informarea cetățenilor…

Oportunitate lansată de administrația orașului Busan

21.05.2018

Administrația metropolitană a orașului Busan lansează Proiectul de sprijin al Start-ap-urilor pentru cetățeni străini, într-un efort de a sprijini operatorii de…

Cultura și civilizația românească, prezentate în școlile din Seoul

21.05.2018

În luna aprilie România a fost prezentă în scolile din Seoul, districtul Gangdong, prin intermediul unui program al organizației Gangdong Leumi. Programul a avut …

Participarea Ambasadei României la evenimentul de celebrare a Zilei Europei la Seoul

10.05.2018

Ziua Europei a fost celebrată la Seoul printr-o recepție organizată de Delegația UE în cooperare cu ambasadele statelor membre UE la hotelul Four Seasons, la 9 mai…

Promovarea vinului românesc în R.Coreea, în cadrul târgului SIWSE 2018

03.05.2018

În perioada 26-27 aprilie 2018, s-a desfăşurat la Seoul, în cadrul complexului expoziţional COEX, a şaisprezecea ediţie a târgului internaţional de vinuri şi…

Recepție pentru marcarea a 25 ani de când România a devenit membru al OIF, prilejuită de încheierea Festivalului Francofoniei din R.Coreea

02.04.2018

Cu ocazia închiderii Festivalului Francofoniei din R.Coreea, Ambasada României la Seoul a organizat, la 30 martie 2018, în salonul de protocol, o recepție pentru…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .