Actualitatea ambasadei

Ora Pământului, marcată şi în acest an de Ministerul Afacerilor Externe

26.03.2018

Ministerul Afacerilor Externe s-a alăturat, și în acest an, inițiativei internaționale “Ora Pământului” („Earth Hour”), în cadrul demersurilor din…

Campanie de informare MAE și MAI

22.03.2018

MAE și MAI vor notifica cetățenii prin SMS cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul…

Marcarea tradiției Mărțișorului de către Ambasada României în R.Coreea

02.03.2018

Ambasada României la Seoul a marcat tradiția Mărțișorului prin 2 evenimente, desfășurate la 28 februarie, respectiv la 2 martie 2018 (1martie fiind zi…

Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România

20.02.2018

Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a…

Recepție consacrată aniversării în mediul olimpic a Centenarului României – cu prilejul Jocurilor Olimpice de Iarnă găzduite de R. Coreea

15.02.2018

În contextul participării la Jocurilor Olimpice (JO) de Iarnă, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în cooperare cu Ambasada României în R. Coreea (ROK), a…

MAE pune la dispoziția cetățenilor români «Ghidul pentru Jocurile Olimpice de iarnă »

02.02.2018

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români care doresc să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la…

Felicitări echipei elevilor români - câștigătoarea medaliilor de argint la ediția a opta a KRC (Korea Robot Championship)

29.01.2018

La 27 ianuarie 2018 s-a desfășurat, la pavilionul expozițional KINTEX, cea de-a opta ediție a concursului Korea Robot Championship. Festivalul, după cum preferă…

”De la Unirea Principatelor la Marea Unire” – eveniment de diplomație publică organizat de ambasadă

26.01.2018

Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor, Ambasada României a organizat, la 25 ianuarie 2018, un eveniment de diplomație publică, plasat sub motto-ul ”De la Unirea…

Cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internaţional de Artă SIAF

22.12.2017

În perioada 6-12 decembrie 2017, în cadrul Muzeului Chosunilbo din Seoul, s-a desfășurat cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internaţional de Artă SIAF. Editia…

Programul „EU goes to School” 2017

20.12.2017

Anul 2017 este cel de-al patrulea an consecutiv în care s-a desfășurat programul „EU goes to School”, prin intermediul căruia un reprezentant al fiecărei…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .