Actualitatea ambasadei

Scholarships offered by the Romanian State to foreign citizens through the Ministry of Foreign Affairs based on the Government Decision No 288/1993 for the 2018- 2019 academic year

18.12.2017

The Romanian Embassy in Seoul announces a new session of applications for 85 scholarships for under- and post-graduate studies in Romania; the selection process of the…

Deschidere Carte de Condoleanțe la Ambasada României din Republica Coreea

07.12.2017

Urmare decesului Majestății Sale Regelui Mihai I al României ce a avut loc în data de 5 decembrie 2017, Guvernul României a adoptat la 6 decembrie a.c., …

Recomandare utilizare aplicație ”Călătorește în siguranță”

05.12.2017

Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește…

Recomandare de înregistrare pentru cetățenii români

05.12.2017

Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de…

Recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României în Republica Coreeea

30.11.2017

Ambasada României a organizat recepția în cinstea Zilei Naționale, la 29 noiembrie 2017, la Hotelul Lotte din Seoul. La acest eveniment au participat șefi de…

Discuții privind perspectiva cooperării culturale cu Primăria districtului Songpa

26.09.2017

La 24 septembrie a.c. ambasadorul României a participat, alături de alți șefi de misiune (ambasadori și însărcinați cu afaceri a.i.) acreditați la Seoul, la…

Vizita de lucru a secretarului de stat pentru afaceri bilaterale globale în Republica Coreea

02.08.2017

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, a efectuat, în perioada 26-28 iulie 2017, o vizită de lucru în Republica Coreea, în cadrul …

Marcarea Zilei Universale a Iei la Seoul

23.06.2017

Ambasada României la Seoul a organizat, la 22 iunie 2017, două evenimente pentru marcarea Zilei Universale a Iei. În ordine cronologică, prima acțiune a…

Participarea Ambasadei României la Seoul la evenimentul ”Eurovillage. A Green Bridge to Europe”

07.06.2017

În contextul celebrării Zilei Mediului, alături de alte misiuni diplomatice ale statelor membre UE acreditate la Seoul, în perioada 3-4 iunie 2017, Ambasada…

Participarea producătorilor români la Târgul Internațional SIWSE 2017

02.05.2017

În perioada 27-29 aprilie 2017 s-a desfăşurat la Seoul, în cadrul complexului expoziţional COEX, a cincisprezecea ediţie a târgului internaţional de vinuri şi…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .