Actualitatea ambasadei

Acțiunea de promovare a vinului românesc la sediul Ambasadei

02.05.2017

În continuarea acţiunilor de promovare a vinului românesc pe piaţa sud-coreeană, Ambasada României de la Seoul a organizat, la 28 aprilie 2017, o prezentare de…

Conferirea distincției ”Korea Consumer Friendship Award” ambasadorului României

06.04.2017

Revista “Seoul City” și postul TV ”NDN News” au conferit ambasadorului României distincția ”2017 Korea Consumer Friendship Award”. Diploma a fost…

Întrevedere a ambasadorul României la Seoul cu președintele Asociaţiei Importatorilor sud-coreeni (KOIMA)

27.03.2017

La 23 martie 2017, ambasadorul României la Seoul, Mihai CIOMPEC, a avut o întrevedere la sediul Asociaţiei Importatorilor sud-coreeni (KOIMA), cu Myoung–Jin SHIN,…

Celebrarea în R. Coreea a personalității și creației sculptorului Constantin Brâncuși

08.03.2017

Ambasada României, în parteneriat cu Universitatea Hankuk (Hankuk University of Foreign Studies – HUFS) a organizat, la 2 martie 2017, un eveniment cultural menit…

Marcarea tradiției Mărțișorului de către Ambasada României în Republica Coreea

08.03.2017

Ambasada României la Seoul a marcat, tradiția românească a Mărțișorului, prin organizarea la 1 martie 2017, sub îndrumarea soției ambasadorului României, a…

Ghișeul consular Online

03.03.2017

Ghișeul consular Online Cetățenii români care au reședința sau dominiciul în străinătate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice servicii …

Marcarea Zilei Unirii Principatelor Române

30.01.2017

Ambasada României la Seoul a organizat, la 26 ianuarie 2017, o acțiune de marcare a Zilei Unirii Principatelor. Aici puteti vedea cateva fotografii de la…

Dreptul de acces la date

26.01.2017

Dreptul de acces la date Conform dispoziţiilor art.13 din Legea nr.677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate de prelucrarea datelor…

ATENȚIONARE - Răspândirea influenței aviare (AI), în Coreea de Sud (inclusiv tulpina virusului H5N6 al gripei aviare)

09.12.2016

Ambasada României la Seoul informează cetăţenii români în legătură cu răspândirea influenței aviare (AI), în Coreea de Sud (inclusiv tulpina virusului H5N6…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României în Republica Coreea - 29.11.2016

02.12.2016

​ Ambasada României in Republica Coreea a organizat, la 29 noiembrie 2016, recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României. Desfășurată intr-un cadru…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .