Actualitatea ambasadei

Seara Românească la Consulatul Onorific al României din Daejeon

01.06.2016

La 31 mai 2015, Consulatul Onorific al României pentru zona Daejeon, Sejong şi Chungcheongnam-buk-do a găzduit o Seară Românească destinată promovării țării…

Congresul Românilor de Pretutindeni

09.05.2016

Primul Congres al Românilor de Pretutindeni se va desfășura în perioada 24-25 iunie 2016. Data limită pentru înscrierea viitorilor delegați este 12 mai 2016,…

Participarea Ambasadei României la evenimentul Seoul Friendship Fair 2016

08.05.2016

În perioada 7-8 mai 2016, Primăria oraşului Seoul a organizat manifestarea internaţională Seoul Friendship 2016 dedicată promovării culturii, turismului şi…

Ambasada României la evenimentul MOFA Bazaar 2016

03.05.2016

La 3 mai 2016, Ambasada României în Republica Coreea a participat la evenimentul „MOFA Bazaar” organizat de către Academia diplomatică sud-coreeană (KNDA).…

Promovarea vinului românesc la Seoul în cadrul târgului SIWSE 2016

23.04.2016

În perioada 21-23 aprilie 2016 s-a desfăşurat la Seoul, în cadrul complexului expoziţional COEX, a paisprezecea ediţie a târgului internaţional de vinuri şi…

Acţiune de promovare a vinului românesc la Seoul - 20 aprilie 2016

20.04.2016

În continuarea acţiunilor de promovare a vinului românesc pe piaţa sud-coreeană, la sediul misiunii de la Seoul a fost organizată la 20 aprilie 2016 o degustare de …

Activități ale studenților români din Republica Coreea de promovare a României în Republica Coreea

15.04.2016

Club de Engleză al studenților din cadrul Universității Dongguk Studenții străini care studiază la Universitatea Dongguk pot locui în diferite cămine.…

Acţiune de promovare a vinului românesc la Seoul

28.03.2016

La 28 martie 2016, a avut loc la sediul Ambasadei României de la Seoul, o acţiune de prezentare şi degustare a vinurilor companiei româneşti Senator Wine. La acest…

Reprezentarea României în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Francofoniei la Seoul

20.03.2016

Ambasadei României la Seoul, alături de ambasadele statelor francofone acreditate în capitala Republicii Coreea şi Institutul Francez, a participat, la 20 martie…

MAE marchează și în 2016 Ora Pământului

19.03.2016

Ministerul Afacerilor Externe se alătură şi în acest an campaniei internaționale Ora Pământului (Earth Hour), astfel că sâmbătă, 19 martie 2016, în…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .