Actualitatea ambasadei

Promovarea României la National Library for Children and Young Adults – 12 martie 2016

12.03.2016

Ambasada României la Seoul și National Library for Children and Young Adults (NLCY) au organizat, la 12 martie 2016, la sediul bibliotecii din Gangnam, un eveniment…

MAE a lansat pe pagina sa de internet secţiunea dedicată organizării în străinătate a alegerilor parlamentare 2016

03.03.2016

În scopul informării asupra organizării şi desfăşurării în străinătate a alegerilor parlamentare de la sfârşitul acestui an, pe pagina de internet a MAE a…

Participare reprezentant BPCE Seoul la Forumul de afaceri cu tema “Cooperarea economică internaţională dintre Uniunea Europeană şi Republica Coreea”

26.02.2016

La acest eveniment, organizat la hotelul Park Hyatt din Busan de către Camera de Comerţ a Uniunii Europene din Republica Coreea (ECCK) şi universitatea Dong A din…

Expoziție produse românești - Ambasada României la Seoul

11.02.2016

La 11 februarie 2016 a avut loc inaugurarea unei miniexpoziţii de produse alimentare româneşti în cadrul oficiului diplomatic de la Seoul, acţiune ce face parte din …

#DialogFaraFrontiere

25.01.2016

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni lansează campania #DialogFaraFrontiere. Prin intermediul live streaming-ului de pe Facebook - pagina…

Acţiune de promovare a vinului românesc la Seoul

03.12.2015

În continuarea manifestărilor de promovare a vinului românesc pe piaţa sud-coreeană, la data de 3 decembrie 2015, a avut loc la restaurantul Lava W din Seoul, o…

Ziua Naţională a României sărbătorită la Seoul printr-un concert extraordinar susținut de Grigore Leșe și Zamfira Mureșan, invitat special Lee Kyung Hwa

02.12.2015

La 2 decembrie 2015, Ambasada României la Seoul, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, a organizat, la JW Marriott Dongdaemun Square din Seoul un concert…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

01.12.2015

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2016 – 2017 …

România prezentă la Târgul Internațional Food Week Korea

21.11.2015

România a participat, în perioada 18-21 noiembrie 2015, la cea de-a 10-a ediţie a manifestării FOOD WEEK KOREA, ce a avut loc în Republica Coreea, la Seoul. Acest…

Participarea E.S. Ambasadorul României la Seoul la programul EU Goes to Schools din Republica Coreea

20.11.2015

La 23 septembrie şi, respectiv, 20 noiembrie 2015, ambasadorul României la Seoul, Călin Fabian, a susţinut două prezentări pe tema “Uniunea Europeană şi…

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .