Ambasada

Despre noi

 

Ambasada României în Republica Coreea funcţionează din anul 1990, când au fost oficial stabilite relaţiile diplomatice bilaterale. Rolul misiunii noastre este de a contribui la dezvoltarea schimburilor româno-sud-coreene în plan politic, economic şi cultural şi de a facilita contactele directe la nivelul comunităţilor locale şi cunoaşterea reciprocă între cele două ţări.

În cei 28 de ani de la stabilirea oficială, relaţiile bilaterale au cunoscut o evoluţie substanţială, în prezent Republica Coreea fiind unul dintre partenerii strategici ai României în regiune, primul stat din zona Asia-Pacific cu care ţara noastră a definitivat un astfel de parteneriat. Printre evenimentele recente care au marcat în mod deosebit aprofundarea dialogului bilateral se numără: semnarea Declaraţiei Comune de stabilire a Parteneriatul Strategic Bilateral (cu prilejul vizitei oficiale în Republica Coreea a preşedintelui României, septembrie 2008), document completat în 2010 cu Planul Comun de Acţiune pentru implementarea parteneriatului; lansarea Programului de cooperare guvernamentală în domeniul educaţiei şi culturii (septembrie 2008); participarea României la Expoziţia Mondială Yeosu 2012, cu un pavilion dedicat Deltei Dunării care s-a dovedit unul dintre cele mai atractive din cadrul expoziţiei, înregistrând peste 800.000 de vizitatori; participarea ţării noastre, la nivel de şef de stat, la Summit-ul privind Securitatea Nucleară, Seoul 2012, care a ocazionat reiterarea angajamentelor comune româno-sud-coreene privind cooperarea în plan multilateral.

Relațiile pe linia celor două ministere ale Afacerilor Externe au înregistrat, de asemenea un ritm dinamic materializat prin următoarele evenimente de relevanță: vizita oficială la Seoul la 12 iulie 2013 a ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlățean, vizita în Republica Coreea, în perioada 16-18 martie 2015, a Secretarului de stat pentru afaceri globale, Carmen Liliana Burlacu. Această vizită a fost dedicată aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două state și a ocazionat și desfășurarea celei de-a 8-a runde de consultări politice România – Republica Coreea. Tot la nivel ministerial, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Coreea a efectuat o vizită oficială la București, în perioada 19-22 februarie 2017, ocazie cu care a fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea şi consultările dintre ministerele Afacerilor Externe ale României şi Republicii Coreea, document menit să contribuie la dezvoltarea structurată a colaborării între cele două instituţii. Totodată, în vederea impulsionării relațiilor bilaterale pe multiple planuri între România și Republica Coreea, Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, a efectuat, la Seoul,  în perioada 26-28 iulie, o vizită de lucru, în cadrul unei delegații din care au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor, Consiliului Concurenței și ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Ponderea României în ceea ce privește relațiile UE-Asia a fost atestată și prin participarea de substanță a unor delegații românești la diverse evenimente ASEM organizate de Republica Coreea după cum urmează: cea de-a 7-a Reuniune ASEM a miniștrilor Economiei (21-22 septembrie 2017), cea de-a 2-a reuniune ASEM pe problematica persoanelor vârstnice (19-21 Septembrie 2017), cea de-a 6-a Reuniune ASEM la nivelul miniștrilor Educației (21-22 noiembrie 2017). 

În ceea ce priveşte relaţiile comerciale bilaterale, volumul acestora a crescut constant în ultimii ani, atingând 1 miliard USD în 2011, valorile oscilând din acel moment până în prezent în jurul acestei cifre. Potenţialul economic al relaţiei este însă estimat a fi mult mai mare, eforturile României concentrându-se asupra valorificării acestuia şi asupra echilibrării balanţei comerciale, prin promovarea în Republica Coreea a produselor româneşti şi a oportunităţilor de investiţii în ţara noastră. Din punct de vedere al prezenței investiționale sud-coreene în România, potrivit Registrului Comerțului, actualmente, pe piața românească, operează 245 companii cu un capital investit de 235,3 milioane USD.

O serie de produse românești au înregistrat creșteri la exportul pe piața sud-coreeană, precum componentele auto, confecțiile și textilele. În ultima perioadă au apărut tot mai multe solicitări pentru confecţiile de lux pe piaţa locală, creaţiile designerilor români fiind cotate foarte bine. Referitor la vinuri, se remarcă succesul înregistrat de vinurile româneşti la competiţia Korea Wine Challenge 2017, unde au cucerit 10 medalii (după ce la ediţia din anul 2016 fuseseră câştigate doar 3 medalii). Apele minerale româneşti au înregistrat o dinamizare a prezenței pe piața sud-coreeană brandurile recent introduse, putând fi achiziţionate online şi în hipermarketuri.

Unul dintre cele mai dinamice domenii ale relaţiilor bilaterale este cel al schimburilor inter-umane şi culturale, concretizate prin burse de studii acordate reciproc pe bază anuală, studii lingvistice reciproce şi relaţii de înfrăţire inter-universitară (Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk din Seoul fiind înfrăţită cu Universitatea Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca). Anul 2017 a însemnat un reper important pentru Departamentul de Limba Română al Universității de Studii Internaționale Hankuk nu numai prin faptul că a aniversat la 30 octombrie, 30 de ani de la înființare, dar și pentru faptul că a participat, în cadrul unui adevărat parteneriat strategic cu Ambasada României, la o suită importantă de evenimente culturale inclusiv în cooperare cu Delegația UE la Seoul pentru celebrarea unor moment importante din parcursul European al României.

Anual, numărul bursierilor coreeni în România a înregistrat un ritm ascendent, iar MAE sud-coreean a fost reprezentat de doi cursanți la ediția 2017 a Cursurilor ”Nicolae Titulescu”. Totodată, în anul 2017, prezența culturală a României în Republica Coreea s-a îmbogățit în mod semnificativ prin participarea teatrelor ”Tony Bulandra” și a Teatrului Maghiar din Cluj la o serie de festivaluri de profil, prezența României la cea de-a 4-a Expoziție Interculturală la Muzeul de Artă din Boryeong, precum și la Bienala de la Seoul pentru Arhitectură și Urbanism. Cea mai importantă prezență cultural românească în Republica Coreea a fost reprezentată de turneul efectuat în cursul lunii noiembrie de soprana Angela Gheorghiu, care a oferit ocazia cunoașterii de către publicul coreean a marilor valori ale operei române. În planul sportului, Marius Dunca, Ministrul Tineretului şi Sportului, a participat la 15 noiembrie 2017, la Seoul, în calitatea sa de reprezentant al Uniunii Europene în Consiliul de Administraţie al WADA (Agenția Mondială Anti-Doping) la reuniunea Comitetului Executiv al organizației. Totodată găzduirea de către Republica Coreea a Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Pyeongchang a oferit prilejul unei ample prezențe a atleților români ca subliniere a valorii acestora în domeniul sporturilor de iarnă.

Celebrarea Zilei Culturii Naționale

21.01.2020

Ambasada a organizat la 16 ianuarie, în salonul de reprezentare al misiunii, un eveniment de diplomație publică prilejuit de aniversarea Zilei Culturii Naționale. …

Informare - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea

10.01.2020

Informare primită de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea cu privire la restricționarea introducerii în Rep. Coreea a…

Invitație Ziua Culturii Naționale

09.01.2020

Ambasada României la Seoul celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 16 ianuarie 2020. Ambasada are plăcerea să invite comunitatea românească la sediul misiunii, …

Un nou certificat de relații familiale în limba engleză

18.12.2019

Noul Certificat de Relații Familiale va fi emis începând cu 27 decembrie a.c. și va fi redactat (la cererea beneficiarului) în limba coreeană sau în limba…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .