Relaţii bilaterale

Relaţii politice

Dialogul politico-diplomatic şi parlamentar

Vizite la nivel de şef de stat 

 • în România: 2006 (s-a semnat Declaraţia comună de prietenie, parteneriat şi cooperare între România şi Republica Coreea);
 • în Republica Coreea: martie 1994, octombrie 2005, septembrie 2008 (s-a semnat Declaraţia de Parteneriat Strategic), martie 2012 (participarea la Summit-ul pentru Securitate Nucleară);
 • în noiembrie 2001 şi octombrie 1995, preşedinţii celor două ţări s-au întâlnit la New York, în marja Adunării Generale a ONU şi, respectiv, cu ocazia sesiunii jubiliare a ONU.

 

Vizite la nivelul prim-miniştrilor 

 • în România: 1996

 

Vizite la nivel de ministru al afacerilor externe

 • în România: vizite oficiale (1990 şi septembrie 2006); vizite de lucru (2002);
 • în Republica Coreea: 1991, 2001, 2008, 2010 (s-a semnat Planul Comun de Acţiune între România şi Republica Coreea pentru implementarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic);
 • întrevederi în marja unor reuniuni internaţionale (2002, 2005 şi 2007).

 

Vizite la nivelul conducerii şi/sau a membrilor/comisiilor Parlamentului

 • în România: preşedintele Adunării Naţionale (2002 şi 2009), preşedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Coreea-România (2002 şi 2006), delegaţii parlamentare (1997 şi 2011);
 • în Republica Coreea: preşedintele Camerei Deputaţilor (1995 şi 2002), preşedintele Senatului (2001), preşedintele Grupului Parlamentar de Prietenie România-Coreea (1994 şi 2007), delegaţii parlamentare (2005, 2007, 2011).

 

Schimburi de vizite la nivel guvernamental:

 • în România: ministrul comunicaţiilor (1995, 2006), ministrul ştiinţei şi tehnologiei (2006), ministrul sporturilor (1990), ministrul comerţului (2002), ministrul administraţiei publice şi securităţii (octombrie 2008), ministrul sănătăţii, bunăstării şi afacerilor sociale (ianuarie 2010); vice-ministrul comerţului, industriei şi energiei (1997, 2006, august 2007 – a 3-a sesiune a Comitetului Mixt pentru Cooperare Industrială), vice-ministrul coordonator pentru comerţ şi energie din Ministerul Economiei şi Cunoaşterii (martie 2011 – a 5-a sesiune a Comitetului Mixt de Cooperare Industrială), adjunctul ministrului apărării naţionale (1996).
 • în Republica Coreea: ministrul comerţului (1993); ministrul cercetării şi tehnologiei (1994); ministrul industriilor (1994), ministrul comunicaţiilor (1994, 2005); ministrul apărării naţionale (1997), ministrul economiei şi comerţului (2005, 2006), ministrul justiţiei (septembrie 2008), ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul mediului de afaceri şi pe linia întreprinderilor mici şi mijlocii (2005), ministrul delegat pentru comerţ (2005, 2006), secretar de stat din Ministerul Economiei şi Comerţului (2005), secretar de stat din Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri (octombrie 2009 – a 4-a sesiune a Comitetului Mixt pentru Cooperare Industrială; iunie 2010 – discuţii cu KHNP şi vizită la centrala nucleară Wolsong şi facilităţile Doosan de la Changwon), preşedintele Fondului Proprietăţii de Stat (1994), secretar de stat din Ministerul Comunicaţiilor (1995, 1996, 1997), preşedintele APAPS (2003).

 

Contacte pe linia MAE 

 • în România: prim-vice-ministrul afacerilor externe (28 iulie 2009), ministrul adjunct al afacerilor externe (18 martie 2010), director general (1994, 1997, 1998, 2001, 2012), comisarul Expoziţiei Internaţionale Yeosu 2012 (februarie 2010).
 • în Republica Coreea: secretar de stat pentru Afaceri Globale (aprilie 2011 – Grupul de Lucru pentru cooperare regională în domeniul democraţiei), secretar de stat (februarie 2008 – ceremonia de învestire a preşedintelui Lee Myung-bak), director general (1992, 1993, 1996, 2005, octombrie 2009), director general (septembrie 2007 – Simpozionul  de promovare a Yeosu Expo 2012).

 

Alte contacte

 • în România: delegaţia Curţii Constituţionale (1999), vice-guvernatorul provinciei Gyongsangbuk-do (2001), preşedintele KOIMA – Asociaţia importatorilor – (2006), preşedintele Korea Export Import Bank (2006), directorul Agenţiei de Informaţii pentru Apărare – KIDA – (2011), a 2-a sesiune a Comisiei Mixte de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (septembrie2009), membrii ai Corpului Consulilor Onorifici din Republica Coreea (2006),
 • în Republica Coreea: Şeful Statului Major General al Armatei (decembrie 2002), Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (2006), delegaţia Curţii Constituţionale (2008), experţi ai Ministerul Economiei şi Finanţelor (mai 2008 – invitaţia KHNP), Prima sesiune a Comisiei Mixte de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (decembrie 2007), Misiune de promovare a vinurilor şi industriei alimentare româneşti, cu participarea MECMA, CRPCIS, Patronatului „Garant” şi a 8-10 firme de profil - Seul şi Busan, (21-29 mai 2011).

   

Celebrarea Zilei Culturii Naționale

21.01.2020

Ambasada a organizat la 16 ianuarie, în salonul de reprezentare al misiunii, un eveniment de diplomație publică prilejuit de aniversarea Zilei Culturii Naționale. …

Informare - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea

10.01.2020

Informare primită de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea cu privire la restricționarea introducerii în Rep. Coreea a…

Invitație Ziua Culturii Naționale

09.01.2020

Ambasada României la Seoul celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 16 ianuarie 2020. Ambasada are plăcerea să invite comunitatea românească la sediul misiunii, …

Un nou certificat de relații familiale în limba engleză

18.12.2019

Noul Certificat de Relații Familiale va fi emis începând cu 27 decembrie a.c. și va fi redactat (la cererea beneficiarului) în limba coreeană sau în limba…
 • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
 • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
 • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .