Relaţii bilaterale

Cadru juridic

 • Acord de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea (1990, amendat în 2005);
 • Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea (1990);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (semnat la Bucureşti în 1990, intrat în vigoare în 1994). În scopul compatibilizării acestui document cu legislaţia comunitară, a fost convenit textul unui Protocol de amendare, semnat la Bucureşti, în septembrie 2006, şi intrat în vigoare în ianuarie 2008);
 • Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi Agenţia Coreeană de Promovare a Comerţului şi Investiţiilor – KOTRA (1990);
 • Acord de cooperare între CCIR şi CCI din Republica Coreea pentru înfiinţarea Comitetului Economic Mixt (1992);
 • Programul de cooperare în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, pentru anii 1999, 2000 şi 2001 (semnat la Seul, iunie 1999). Programul a fost prelungit prin schimb de Note Verbale la 23 octombrie 2001, până la intrarea în vigoare a unui nou program;
 • Acordul cultural între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind colaborarea în domeniile culturii, artei, învăţământului şi sportului, semnat la Seul în octombrie 1991 şi intrat în vigoare în iunie 1992. Durata valabilităţii este de 5 ani, cu prelungire automată pe perioade de câte 5 ani;
 • Convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (semnat la Seul în 1993, intrat în vigoare în 1994, cu aplicare din 1995);
 • Acord, prin schimb de scrisori, privind desfiinţarea pe bază de reciprocitate a vizelor pentru paşapoartele diplomatice şi oficiale (1993). Acest Acord a fost  înlocuit de Acordul din 1996, privind desfiinţarea vizelor pentru toate categoriile de paşapoarte, pentru o şedere de până la 90 de zile;
 • Memorandumul privind schimbul reciproc de documentaţie juridică între ministerele de justiţie din cele două ţări, (Bucureşti, 10 februarie 1994); 
 • Memorandum de înţelegere privind cooperarea şi consultarea între Ministerele Afacerilor Externe din cele două ţări (1996);  
 • Acordul interguvernamental privind transporturile aeriene civile (1997);
 • Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al R. Coreea privind cooperarea în domeniile industriei de apărare şi logisticii (semnat în 1997, intrat în vigoare în 1999);
 • Acordul cadru privind relaţiile financiare dintre România şi Republica Coreea (1998);
 • Acord de cooperare între Centrul Român de Comerţ Exterior şi Korea International Trade Association (2002);
 • Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei al R.Coreea şi Ministerul Economiei şi Comerţului din România, privind realizarea proiectului energetic nuclear (2003);
 • Memorandum de Înţelegere privind cooperarea în schimbul de informaţii între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Korea Financial Intelligence (octombrie 2003);  
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru cooperarea în scopul folosirii paşnice a energiei nucleare în domeniile industriei, cercetării şi dezvoltării (2004);
 • Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei (2005);
 • Protocol de colaborare încheiat între Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) şi Korea Importers Association - KOIMA (2005);
 • Memorandum de Înţelegere pe linia IMM-urilor (2005); 
 • Memorandum de Înţelegere între Federaţia Patronală a Construcţiilor de Maşini şi Korea Plant Industries Association (2005);
 • Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniile dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice şi al inovării (2006);
 • Memorandum de Înţelegere privind cooperarea bilaterală în domeniul nuclear, între Agenţia Nucleară din România şi Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din Republica Coreea;
 • Protocol de Cooperare între Muzeul Naţional de Ştiinţă al R. Coreea şi instituţia omoloagă din România (2006); 
 • Acord de Cooperare între Rompres şi Yonhap (2005);
 • Acord de Cooperare între Eximbank România şi Export-Import Bank of Korea (2006);
 • Acord de Cooperare între Bursa de Valori Bucureşti şi Korea Stock Exchange (2006);
 • Acord de Cooperare între TVR şi Arirang TV (2006);
 • Programul de colaborare în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011 (septembrie 2008);
 • Acordul între România şi R. Coreea în domeniul Securităţii Sociale (septembrie 2008); 
 • Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Romania şi Ministerul Administraţiei Publice şi Securităţii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale (semnat la Bucureşti, 16 octombrie 2008)

 • Înţelegerea privind cooperarea între ministerele justiţiei din cele două ţări, (semnat la 11 septembrie 2008 şi intrat în vigoare la 22 februarie 2009, respectiv la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile şi-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare - partea sud-coreeană, la 21 ianuarie 2009, prin Notă Verbală);  
 • Notă: Asistenţa în materie penală nu face obiectul acestei Înţelegeri, ci urmează a fi reglementată de Convenţiile în materie ale Consiliului Europei, în momentul în care R. Coreea va adera la acestea. MJLC a transmis această poziţie părţii coreene în luna iulie 2009.
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului din România şi Agenţia pentru promovarea comerţului şi investiţiilor din R. Coreea (noiembrie 2009) - declaraţie de intenţie, nu este tratat internaţional;
 • Aranjament Administrativ (semnat la Bucureşti, la 21 ianuarie 2010), pentru punerea în aplicare a Acordului în domeniul Securităţii Sociale;
 • Memorandum de înțelegere între Ministerul Societății Informaționale din România și Ministerul Administrației Publice din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul e-guvernării (semnat la București la 15 august 2012).

           

Programul de lucru al Ambasadei României și al Secției Consulare

14.06.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispoziţiile legale, ziua de 17 iunie 2019, a doua zi de Rusalii, este declarată zi de sărbătoare legală iar Ambasada…

Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

08.05.2019

În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile pentru membrii din …

Secția de votare din Republica Coreea la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

08.05.2019

Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe 25 aprilie 2019, lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile pentru Parlamentul European care va avea loc…

MAE pune la dispoziţia cetăţenilor români harta interactivă a secțiilor de votare organizate în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

03.05.2019

Pentru a facilita alegătorilor români din afara ţării accesul la adresele celor 441 secţii de votare organizate în străinătate pentru alegerile europarlamentare…
 • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
 • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
 • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .