Despre noi

Stagii la ambasadă

 

Ambasada României în Republica Coreea oferă studenţilor, masteranzilor, absolvenţilor aflaţi la început de carieră, cetăţeni români, oportunitatea efectuării unui stagiu de practică. Cei interesaţi au posibilitatea să dobândească experienţă profesională în domeniul diplomaţiei şi al relaţiilor internaţionale, practicanţii fiind implicaţi direct în activitatea colectivului diplomatic român.

Stagiul de practică se efectuează pe bază de voluntariat, iar cei în cauză trebuie să-şi acopere singuri cheltuielile de întreţinere, cazare şi transport pe durata programului.

Perioada şi durata stagiului (durata minimă a stagiului de practică fiind de 3 luni), precum şi programul de activitate sunt flexibile, ţinând cont şi de interesele candidaţilor. Cunoaşterea limbilor română şi engleză este obligatorie (scris şi vorbit).

În cazul in care doriți să efectuați un stagiu de pregătire în cadrul Ambasadei României în Republica Coreea, trebuie să transmiteți pe adresa de e-mail a misiunii diplomatice (seoul@mae.ro), următoarele documente:

  1. O cerere adresată ambasadorului României în Republica Coreea;
  2. Un Curriculum Vitae în format european actualizat (în limba română);
  3. O copie a pașaportului/cărții de identitate;
  4. O scrisoare de motivație, adresată ambasadorului României în Republica Coreea, în care să fie cuprinse următoarele aspecte: perioada exactă în care se dorește efectuarea stagiului, scopul pentru care se dorește efectuarea stagiului și regimul în care se va efectua stagiul (full- time / part-time);
  5. O adeverință din partea instituției de învățământ care să ateste calitatea de cursant (dacă este cazul);
  6. Două recomandări din partea a doi profesori universitari sau cercetători;
  7. O programă analitică de practică, care va cuprinde obiectivele pe care vi le propuneţi să le urmăriţi pe toată perioada stagiului intern de pregătire.

Ca parte a procesului de selecție, candidații vor participa la un interviu la sediul misiunii diplomatice.

Persoanele selecționate pentru efectuarea stagiului de practică pot începe stagiul numai după comunicarea aprobării din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), proces care durează până la 15 zile lucrătoare din momentul primirii documentației corespunzătoare la misiunea diplomatică.

Fiecare stagiar își va desfăşura activitatea în cadrul misiunii diplomatice, sub îndrumarea unui diplomat. Responsabilitățile stagiarului se stabilesc de comun acord cu diplomatul responsabil de activitatea stagiarului.

După încheierea stagiului de practica, Ambasada României în Republica Coreea va emite un Certificat pentru efectuarea unui stagiu de practică ca o recunoaştere a parcurgerii cu succes a programului. 

Lansarea la Seoul a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

22.01.2019

Ambasada României în Republica Coreea (ROK) a organizat, la 18 ianuarie 2019, evenimentul de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. La …

Comunicat de presă - Mesajul MAE cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

15.01.2019

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea Zilei Culturii Naţionale la 15 ianuarie, ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, dată cu o profundă…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

21.12.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2019 – 2020. …

Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Seoul

04.12.2018

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, după recepția pentru marcarea Zilei Naționale a României care a avut loc la 28 noiembrie, Ambasada României la…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .