Prima pagină

Relaţii bilaterale - Scurt istoric

Deşi au fost oficializate în urmă cu doar 25 de ani în urmă, relaţiile diplomatice dintre ţara noastră şi Republica Coreea se amplifică de la an la an, în baza unui interes reciproc sporit, ce se manifestă prin intermediul dialogului oficial, concretizat în contacte frecvente la nivel înalt şi de lucru, precum şi prin schimburile directe între comunităţile academice şi culturale din cele două state. Pentru România, Coreea de Sud este un partener strategic, cu care împărtăşim numeroase valori comune, precum democraţia, drepturile omului, statul de drept şi economia de piaţă. La rândul său, Republica Coreea consideră România ca fiind un partener important, atât din perspectiva potenţialului semnificativ, cu precădere economic, al relaţiei bilaterale, cât şi prin prisma apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană, în contextul în care dialogul strategic UE-Coreea de Sud a cunoscut o aprofundare constantă în ultimii ani, exemplificată de încheierea, în 2010, a acordului de liber-schimb dintre cele două părţi.

Relaţiile bilaterale au cunoscut o evoluţie subtanţială, în prezent Coreea de Sud fiind unul dintre partenerii strategici ai României în regiune, primul stat din zona Asia-Pacific cu care ţara noastră a definitivat un astfel de parteneriat.

În cei 25 de ani de la stabilirea oficială, relaţiile bilaterale au cunoscut o evoluţie subtanţială, în prezent Coreea de Sud fiind unul dintre partenerii strategici ai României în regiune, primul stat din zona Asia-Pacific cu care ţara noastră a definitivat un astfel de parteneriat. Printre evenimentele recente care au marcat în mod deosebit aprofundarea dialogului bilateral se numără: semnarea Declaraţiei Comune de stabilire a Parteneriatul Strategic Bilateral (cu prilejul vizitei oficiale în Republica Coreea a preşedintelui României, septembrie 2008), document completat în 2010 cu Planul Comun de Acţiune pentru implementarea parteneriatului; lansarea Programului de cooperare guvernamentală în domeniul educaţiei şi culturii (septembrie 2008); participarea României la Expoziţia Mondială Yeosu 2012, cu un pavilion dedicat Deltei Dunării care s-a dovedit unul dintre cele mai atractive din cadrul expoziţiei, înregistrând peste 800.000 de vizitatori; participarea ţării noastre, la nivel de şef de stat, la Summit-ul privind Securitatea Nucleară, Seoul 2012, care a ocazionat reiterarea angajamentelor comune româno-sud-coreene privind cooperarea în plan multilateral.

În ceea ce priveşte relaţiile comerciale bilaterale, volumul acestora a crescut constant în ultimii ani, atingând 1 miliard USD în 2011.Cooperarea economică bilaterală acoperă un spectru larg de arii: energia, industria IT&C, componentele electronice şi semiconductorii, construcţiile, ingineria civilă, industria constructoare de maşini, industria automobilelor, construcţiile navale, industria de apărare, agricultura, turismul, ştiinţa şi tehnologia.Potenţialul economic al relaţiei este însă estimat a fi mult mai mare, eforturile României concentrându-se asupra valorificării acestuia şi asupra echilibrării balanţei comerciale, prin promovarea în Coreea de Sud a produselor româneşti şi a oportunităţilor de investiţii în ţara noastră.

Unul dintre cele mai dinamice domenii ale relaţiilor bilaterale este cel al schimburilor inter-umane şi culturale, concretizate prin burse de studii acordate reciproc pe bază anuală, studii lingvistice reciproce şi relaţii de înfrăţire inter-universitară (Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk din Seoul fiind înfrăţită cu Universitatea Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca).

 

 

 

Celebrarea Zilei Culturii Naționale

21.01.2020

Ambasada a organizat la 16 ianuarie, în salonul de reprezentare al misiunii, un eveniment de diplomație publică prilejuit de aniversarea Zilei Culturii Naționale. …

Informare - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea

10.01.2020

Informare primită de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea cu privire la restricționarea introducerii în Rep. Coreea a…

Invitație Ziua Culturii Naționale

09.01.2020

Ambasada României la Seoul celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 16 ianuarie 2020. Ambasada are plăcerea să invite comunitatea românească la sediul misiunii, …

Un nou certificat de relații familiale în limba engleză

18.12.2019

Noul Certificat de Relații Familiale va fi emis începând cu 27 decembrie a.c. și va fi redactat (la cererea beneficiarului) în limba coreeană sau în limba…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .