Promovare şi cooperare economică

Manifestări expoziţionale

PRINCIPALELE MANIFESTARI EXPOZITIONALE DIN REPUBLICA COREEA IN 2016

 1. IMPORT GOODS FAIR 2016, târg internaţional pentru bunuri importate (are caracter general) organizat de Asociaţia importatorilor din Republica Coreea la COEX în perioada 23-25 iunie 2016, website www.igf.co.kr
 2. SEOUL FOOD 2016, târg internaţional de produse alimentare (unul dintre cele mai mari din Asia), organizat la KINTEX în perioada 10-13 mai 2016, webiste www.seoulfoodnhotel.kr
 3. RENEWABLE ENERGY WORLD ASIA, unul dintre cele mai importante evenimente promoţionale din domeniul energiei din Asia, organizat la KINTEX în perioada 20-22 septembrie 2016, website www.asiapowerweek.com
 4. ROBOT WORLD 2016, târg internaţional de echipamente industriale, organizat la KINTEX în perioada 12-15 octombrie 2016, website www.robotworld.co.kr
 5. SEOUL INTERNATIONAL WINE&SPIRITS EXPO, târg internaţional de vinuri şi băuturi alcoolice, organizat la COEX în perioada 21-24 aprilie 2016, website www.siwse.com.
 6. AUTOMATION WORLD 2016, târg intenaţional de echipamente industriale, organizat la COEX în perioada 9-11 martie 2016, website : www.automationworldkorea.com
 7. SEOUL LIVING DESIGN FAIR, organizat la COEX în perioada 30 martie-4 aprilie 2016, website www.livingdesignfair.co.kr.
 8. KOREA PHARM şi KOREA CHEM 2016, târguri internaţionale pentru medicamente, produse chimice şi echipamente destinate industriei chimice, organizate simultan la KINTEX în perioada 26-29 aprilie 2016, webiste www.koreapharm.org şi www. koreachem.org
 9. WORLD IT SHOW, cel mai important eveniment din domeniul ITC, organizat la COEX în perioada 17-20 mai 2016, website www.worlditshow.co.kr
 10. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXPO, târg internaţional pentru produse alimentare, organizat la BEXO în perioada 22-25 iunie 2016, www.bofas.com
 11. BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD & FISHERIES EXPO 2016, târg internaţional pentru industria piscicolă, organizat la BEXCO în perioada 27-29 octombrie 2016 website www.bisfe.com
 12. FOOD WEEK KOREA, târg internaţional de produse alimentare, organizat la COEX în perioada 2-5 noiembrie 2016, website www.foodweekkorea.com

Manifestările expozitionale românești se regăsesc aici.

 

Celebrarea Zilei Culturii Naționale

21.01.2020

Ambasada a organizat la 16 ianuarie, în salonul de reprezentare al misiunii, un eveniment de diplomație publică prilejuit de aniversarea Zilei Culturii Naționale. …

Informare - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea

10.01.2020

Informare primită de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea cu privire la restricționarea introducerii în Rep. Coreea a…

Invitație Ziua Culturii Naționale

09.01.2020

Ambasada României la Seoul celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 16 ianuarie 2020. Ambasada are plăcerea să invite comunitatea românească la sediul misiunii, …

Un nou certificat de relații familiale în limba engleză

18.12.2019

Noul Certificat de Relații Familiale va fi emis începând cu 27 decembrie a.c. și va fi redactat (la cererea beneficiarului) în limba coreeană sau în limba…
 • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
 • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
 • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .