Prima pagină

Date generale

 

Denumire oficială: Republica Coreea (Tehan Minguk). Forma scurtă: Coreea – RoK
Suprafaţă: 99.678 km².
Frontieră: RPD Coreeana (248 Km), Marea de Est (Japoniei), Marea Chinei de Est, Marea Galbenă (1736 km).
Climă: temperată cu precipitaţii abundente vara (temperaturi între -20oC şi +30oC)
Structură administrativă: 9 provincii conduse de câte un guvernator (prefect) şi 7 oraşe metropolitane –gwangyoksi – conduse de câte un primar; mandatul este de 4 ani.
Populaţie: 48.87 mil. locuitori (4 martie 2011)
Densitate: 488 persoane/km²
Origine etnică: 97,7% coreeni; 2% japonezi; circa 20.000 chinezi. R. Coreea are una dintre cele mai omogene populaţii.
Religie: creştină (26,3%, dintre care 19,7% protestanţi şi 6,6% catolici), budistă (23,2%), confucianistă (1%), altele (1,3%). Circa 49,3% dintre cetăţeni se declară atei. Adepţi ai islamismului (cca. 5.000) şi peste 240 de religii noi, cu tentă vădit naţionalistă. În oraşul Ulsan se află o biserică ortodoxă cu hramul „Sf. Dionisie”.
Ziua Naţională: 3 octombrie – Ziua Fondării Naţiunii (potrivit legendei, în anul 2333 î.Hr.) de către Tangun.
  15 august – Ziua Eliberării de sub dominaţia niponă, în  1945.
Imnul de stat: 애국가愛國歌 (Aegukga = Patriotic Song)
Deviza naţională: 홍익인간;  弘益人間 (Benefit broadly the human world)
Drapelul:

Taegeukgi are 3 părţi: fondul alb; un taegukroşu-albastru în centru; 4 trigrame (provenind din cele 8 Pal Gwae de origine chinezească), pe colţuri.

 

Formă de guvernământ: republică prezidenţială (1987)
Puterea executivă:

preşedinte – exercitată prin premier/guvernul este responsabil în faţa parlamentului.

Şeful statului:

 

Domnul Moon Jae-in (10 mai 2017).

Preşedintele ţării este ales prin vot popular pentru un mandat unic de 5 ani.

 

Prim-ministru:

Lee Nak-yon (31 mai 2017).

Guvernul cuprinde 20 ministere şi 17 agenţii independente (februarie  2013).

Ministru de externe:

 

Kang Kyung-wha (18 iunie 2017).

 

Guvern: Saenuri (New Frontier party - NFP) constituit in februarie 2012
Structura guvernului:

17 miniştri;

17 Agenţii subordonate premierului și ministerului de resort

 

 

 

 

Celebrarea Zilei Culturii Naționale

21.01.2020

Ambasada a organizat la 16 ianuarie, în salonul de reprezentare al misiunii, un eveniment de diplomație publică prilejuit de aniversarea Zilei Culturii Naționale. …

Informare - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea

10.01.2020

Informare primită de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale al Rep. Coreea cu privire la restricționarea introducerii în Rep. Coreea a…

Invitație Ziua Culturii Naționale

09.01.2020

Ambasada României la Seoul celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 16 ianuarie 2020. Ambasada are plăcerea să invite comunitatea românească la sediul misiunii, …

Un nou certificat de relații familiale în limba engleză

18.12.2019

Noul Certificat de Relații Familiale va fi emis începând cu 27 decembrie a.c. și va fi redactat (la cererea beneficiarului) în limba coreeană sau în limba…
  • Ambasada României la Seoul adresează recomandarea fermă tuturor cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Coreea (rezidenți și turiști) de a-și înregistra prezența la misiune, prin intermediul platformei ECons, accesibilă la pagina web www.econsulat.ro
  • Ambasada României la Seoul adresează rugămintea tuturor cetățenilor români care călătoresc în Republica Coreea de a descărca aplicația ”Călătorește în siguranță”. Aplicația poate fi descărcată gratuit din ”App Store” și ”Google Play” pe orice telefon mobil de tip smartphone și oferă informații de călătorie și posibilitatea de a fi alertați, în cazul în care apar situații speciale. După instalarea aplicației se recomandă să se efectueze o actualizare a informațiilor.
  • Vă aducem la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România". Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din Romania și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România. Chestionarele pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: - la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire; - se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România; - electronic, de care contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual. Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioada impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiata o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici. În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidentei fiscale,,. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf .